Melodifestival och diagram

Ett stort evenemang för eleverna är melodifestilvalen, och idag på musiken testade de sina kunskaper i Kahoot.it; frågorna visades på tavlan via projektorn och eleverna svarade på dem via i-pad.

De olika gruppernas svar visades sedan upp i diagram på tavlan. På mattelektionen efter fortsatte vi arbeta med diagram genom att skapa ett gemensamt om våra favoritfärger.

Leksakstillverkning

Temat Leksaksfabriken fortsätter, och veckans uppdrag var att tillverka leksaker av gammalt material. Eleverna har varit så kreativa och uppfinningsrika! De har tillverkat parkeringshus, robotar, dinosauries, bilar och mycket mer.

På datorerna har elverna sedan skrivit materiallistor.

Just nu arbetar vi med att göra en liten utställning av våra leksaker för de andra eleverna på skolan!

Nästa veckas uppdrag blir att göra en leksakskatalog.

Trevlig helg!

Boksamtal och mattestationer

Ett par gånger per termin får vi besök från stadsbiblioteket, och efter boksamtal lämnar bibliotekarien över en kasse med böcker som vi får låna ett par månader. Besöken är mycket uppskattade av eleverna, och många väljer att låna med sig böcker hem, antingen för att läsa i själva, eller tillsammans med sina föräldrar.

Vi har bl.a. arbetat med matte idag, och med tärningsspel, i-pad och mattebok tränat huvudräkning, samt uppdelning av talen 10, 11 och 12. Eleverna fick dessutom prova på att räkna på miniräknare!