Om Ulrika, Hanna, Anna

Ulrika: lärare i matte/no/svenska/bild/musik år 1-7 Hanna: lärare i svenska/samhällskunskap för elever i åldrarna 6-12år. Klasslärare i år 2. Anna: fritidspedagog och utbildad bildlärare till och med år 6.

Gott och blandat

Hej! Idag har vi haft full kreativitet. Klassen har i grupp gått diskutera Vad som är nyttigt och onyttigt mat/dricka. Alla fick en bunt med reklam som de skulle klippa ut ifrån. 2 grupper hade onyttigt och 2 grupper nyttigt. Eleverna är väldigt duktiga på att arbeta tillsammans. Efter rasten blev det en tipspromenad om saker vi arbetat med bla kroppen.

I går jobbade vi med stationssystemet och ett gäng ville så gärna att deras bygge skulle vara med i bloggen. Vi skrev även på dator, pärlade och arbetade med matematik. 

Vi önskar er alla en härlig helg!

Temadag om vänskap

Idag har hela skolan haft en temadag om vänskap, i blandade grupper. Eleverna har knutit vänskapsband, haft samarbetsövningar, sjungit vänskapssånger och tillsammans har de skapat härliga vänskspasblommor där varje barn fick bidra med ett kronblad. Blommorna sitter nu på väggen i matsalen.

Nta: tillverka ett bärhandtag

Vi har pratat om olika skydd på Nta-lektionerna, t.ex. grytunderlägg, glasögonfodral o.s.v. Eleverna har funderat över vilka material som använts och om man skulle kunna tillverka dem i annat material. Dagens lektion började med att de fick bära en överfylld plastkasse, den var så tung att eleverna nästan fick märke i händerna. Uppdraget blev sedan att fundera ut hur man skulle kunna konstruera ett bärhandtag, ett skydd för både person och kasse.

Först fick eleverna göra en skiss, och fundera över material, därefter fick de själva tillverka ett bärhandtag, testa det och eventuellt förbättra det tills de var nöjda. Stor kreativitet rådde i klassrummen!

Biblioteksråd

Två elever per årskurs är med i biblioteksrådet. I veckan hade de i uppgift att sätta upp och organisera våra nyköpta böcker, vilket de tog på stort allvar och tyckte var väldigt roligt. Här är en bild på de några av de nya faktaböckerna, och de är så populära på skolan att när dagen var slut stod det endast tre böcker kvar på hyllan!

Teknik och träning inför utvecklingssamtal

Nta-lektionen idag handlade om vilka material olika saker i hemmet är gjorda av. Vi använde oss av Venn-diagram, och eleverna diskuterade, argumenterade och flyttade på föremålen för att få det som de ville.

Vi tränade också inför utvecklingssamtalen som snart drar igång. Eleverna tog verkligen uppgiften på alvar och gjorde som små rollspel där en var elev, en förälder och en lärare!