Banken

Vi har nu börjat träna på talen mellan 13-20, och många elever tycker att det är ganska klurigt, fingrarna räcker inte till! Eleverna försöker ge varandra tips genom att förklara hur de tänker.

För att träna på positionssystemet använder vi oss av ett mattespel vi kallar ”Banken” (”Vinst eller förlust”); När eleverna vunnit 10 stycken enkronor går de till banken och växlar dem till en tia, när de har 10 stycken tior växlar de dem till en hundralapp.

Pratbubblor som leder till serier…

Idag hade vi en lektion som introduktion in till serier. Vi kikade på lite kända seriefigurer och gick igenom olika pratbubblor. Eleverna fick 2 och 2 diskutera vad det kunde stå i deras pratbubblor för att sedan redovisa/spela upp för varandra. Vi fick många skratt och olika svar. Vi avslutade med en enkel gemensam serie på tavlan. Fyllda med idéer och fantasi. De ville genast göra sina egna. Det jobbar vi vidare med nästa vecka 🙂 20161129_090850