Två samhälle växer fram

Denna och förra veckan har eleverna arbetat för fullt med vårt nya tema ”Samhället”! I det första brevet från Klota, Klot och Klotis fick de uppdraget att skapa en figur av geometriska figurer, och vi lärde oss samtidigt om cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Elverna fick också skriva och berätta om sina figurer. Därefter fick skrivarparen skapa familjer av sina figurer, familjer som blev väldigt olika! Även denna gång fick de skriva och berätta.

Här byggs fantasifulla hus till familjerna! Husen har form av den geometrisk figur som familjen som ska bo där är gjord av.

Två samhälle håller på att växa fram i våra klassrum, vägar byggs, men vad ska de tomma papperna/tomterna användas till?

 

Här kan man kika in i husen!

Banken

Vi har nu börjat träna på talen mellan 13-20, och många elever tycker att det är ganska klurigt, fingrarna räcker inte till! Eleverna försöker ge varandra tips genom att förklara hur de tänker.

För att träna på positionssystemet använder vi oss av ett mattespel vi kallar ”Banken” (”Vinst eller förlust”); När eleverna vunnit 10 stycken enkronor går de till banken och växlar dem till en tia, när de har 10 stycken tior växlar de dem till en hundralapp.

Melodifestival och diagram

Ett stort evenemang för eleverna är melodifestilvalen, och idag på musiken testade de sina kunskaper i Kahoot.it; frågorna visades på tavlan via projektorn och eleverna svarade på dem via i-pad.

De olika gruppernas svar visades sedan upp i diagram på tavlan. På mattelektionen efter fortsatte vi arbeta med diagram genom att skapa ett gemensamt om våra favoritfärger.

Boksamtal och mattestationer

Ett par gånger per termin får vi besök från stadsbiblioteket, och efter boksamtal lämnar bibliotekarien över en kasse med böcker som vi får låna ett par månader. Besöken är mycket uppskattade av eleverna, och många väljer att låna med sig böcker hem, antingen för att läsa i själva, eller tillsammans med sina föräldrar.

Vi har bl.a. arbetat med matte idag, och med tärningsspel, i-pad och mattebok tränat huvudräkning, samt uppdelning av talen 10, 11 och 12. Eleverna fick dessutom prova på att räkna på miniräknare!