Melodifestival och diagram

Ett stort evenemang för eleverna är melodifestilvalen, och idag på musiken testade de sina kunskaper i Kahoot.it; frågorna visades på tavlan via projektorn och eleverna svarade på dem via i-pad.

De olika gruppernas svar visades sedan upp i diagram på tavlan. På mattelektionen efter fortsatte vi arbeta med diagram genom att skapa ett gemensamt om våra favoritfärger.